Aktualności

Informacja – skrócone godziny pracy

Aktualności

Uprzejmie informuję, że ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury i w związku z brakiem klimatyzacji w pomieszczeniach Urząd Gminy w Milejów zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Milejów, Urząd Gminy w Milejowie będzie czynny: 09.07.2021 r. do godziny 13.30.Za utrudnienia przepraszamy!

XXXII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 8 lipca 2021 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Podjęcie uchwał w sprawie:a/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,b/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓWAndrzej Wirski