Zadania realizowane z budżetu państwa

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zadania realizowane z budżetu państwa

Źródło dofinansowania zadania: dotacja celowa z budżetu państwa

Nazwa programu: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Nazwa zadania:   Realizacja wieloletniego rządowego programu                                     

                             „Posiłek w szkole i w domu” w 2022r. 

Wartość dofinansowania w 2022r. : 81.000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2022r. : 101.250,00 zł

Więcej