Komisje rady gminy

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług:

 1. Przewodniczący – Marian Konowałek
 2. Członek – Zbigniew Domański
 3. Członek – Krystyna Buba
 4. Członek – Ewa Sawic
 5. Członek – Mirosław Maik
 6. Członek – Anna Panasiuk
 7. Członek – Łukasz Furtak
 8. Członek – Karol Kłębokowski
 9. Członek – Mirosław Zawada

Komisja Mienia, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Przewodniczący – Zbigniew Domański
 2. Członek – Dawid Zawada
 3. Członek – Karol Kłębokowski
 4. Członek – Eryk Szabała
 5. Członek – Mirosław Zawada
 6. Członek – Maria Miszczak
 7. Członek – Mirosław Maik
 8. Członek – Karol Olejnik

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Wypoczynku i Opieki Społecznej:

 1. Przewodniczący – Ewa Sawic
 2. Członek – Marek Stańczak
 3. Członek – Krystyna Buba
 4. Członek – Katarzyna Mitura
 5. Członek – Anna Panasiuk
 6. Członek – Maria Miszczak
 7. Członek – Marian Konowałek

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Milejów:

 1. Przewodniczący – Karol Olejnik
 2. Członek – Anna Panasiuk
 3. Członek – Zbigniew Domański

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Milejów:

 1. Przewodniczący – Maria Miszczak
 2. Członek – Katarzyna Mitura
 3. Członek – Krystyna Buba
 4. Członek – Ewa Sawic