Komisje rady gminy

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług:

 1. Przewodniczący – Anna Starzewska
 2. Członek – Ewa Sawic
 3. Członek – Zbigniew Domański
 4. Członek – Andrzej Wirski
 5. Członek – Robert Antoniak
 6. Członek – Krystyna Buba
 7. Członek – Marian Konowałek
 8. Członek – Marta Berbeć

Komisja Mienia, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Przewodniczący – Zbigniew Domański
 2. Członek – Piotr Ćwirzeń
 3. Członek – Grzegorz Kurdyga
 4. Członek – Dawid Zawada
 5. Członek – Jakub Jóźwiak
 6. Członek – Marian Konowałek
 7. Członek – Maria Miszczak

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Wypoczynku i Opieki Społecznej:

 1. Przewodniczący – Ewa Sawic
 2. Członek – Marian Charytanowicz
 3. Członek – Tomasz Klęczar
 4. Członek – Anna Starzewska
 5. Członek – Krystyna Buba
 6. Członek – Maria Miszczak

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Milejów:

 1. Przewodniczący – Tomasz Klęczar
 2. Członek – Jakub Jóźwiak
 3. Członek – Maria Miszczak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Milejów:

 1. Przewodniczący – Piotr Ćwirzeń
 2. Członek – Marian Charytanowicz
 3. Członek – Grzegorz Kurdyga