Polski Ład

„Budowa boiska pełnowymiarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową”

Polski Ład

Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
„Budowa boiska pełnowymiarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową”
Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, budowę boiska pełnowymiarowego, zakup i montaż wyposażenia sportowego boiska, ogrodzenie terenu boiska oraz oświetlenie boiska.
Koszt całkowity zadania: 4 900 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 970 000,00 zł
Data podpisania umowy: październik 2023 r.

„Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łysołajach”

Polski Ład

Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
„Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łysołajach”
Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, budowę Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do szkoły i niezbędnym wyposażeniem, remont i adaptację pomieszczeń szkoły na potrzeby edukacyjne, montaż instalacji OZE, utworzenie pomieszczeń do żywienia zbiorowego (stołówka szkolna).
Koszt całkowity zadania: 5 700 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł
Data

Więcej

„Modernizacja obiektu sportowego TUR Milejów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i oświetleniową”

Polski Ład

Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
„Modernizacja obiektu sportowego TUR Milejów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i oświetleniową”
Koszt całkowity zadania: 13 983 870,00 zł
Kwota dofinansowania: 6 300 000,00 zł
Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie profesjonalnego nawodnienia istniejącej płyty boiska, montaż hali pneumatycznej i budowę boiska wielofunkcyjnego, przebudowę budynku szatniowo -administracyjnego, montaż elementów sportowych małej architektury, przebudowę istniejącego oświetlenia zewnętrznego boiska i otoczenia, przebudowę istniejącej trybuny, przebudowę istniejącego ogrodzenia

Więcej