„Budowa boiska pełnowymiarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową”

Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
„Budowa boiska pełnowymiarowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i sportową”
Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, budowę boiska pełnowymiarowego, zakup i montaż wyposażenia sportowego boiska, ogrodzenie terenu boiska oraz oświetlenie boiska.
Koszt całkowity zadania: 4 900 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 970 000,00 zł
Data podpisania umowy: październik 2023 r.

Data opublikowania: 12:06, 16 listopada 2023

Kategorie: Polski Ład