Program Sportowa Polska

Modernizacja boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem pneumatycznym i przebudowa zaplecza szatniowego przy ul. Sportowej w Milejowie Osadzie

Program Sportowa Polska

Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem pneumatycznymi przebudowa zaplecza szatniowego przy ul. Sportowej w Milejowie Osadzie”.

Więcej