Aktualności

LXV sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 7 grudnia 2023 roku – czwartek – o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Więcej

I N F O R M A C J A

Aktualności, Ważne

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, jednostki podległej Staroście Łęczyńskiemu, poinformował, że remont mostu, w ciągu drogi powiatowej, na kanale Wieprz-Krzna w miejscowości Zgniła Struga został przedłużony do dnia 11 grudnia 2023 r.

Zastępca Wójta Gminy Milejów
/-/ Grzegorz Tkaczuk