Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021-2027

Aktualności

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego, ogłasza konsultacje projektu dokumentu strategicznego. Przedmiotem konsultacji jest Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na lata 2021 – 2027.

Do pobrania:

Konsultacje społeczne – informacje

Konsultacje społeczne – informacje

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Formularz uwag (pdf)

Formularz uwag (docx)

LIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 12 stycznia 2023 roku – czwartek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b/ zmieniająca uchwałę

Więcej

Dodatek elektryczny – dla gospodarstw domowych ogrzewających domy energią elektryczną

Aktualności

Dodatek elektryczny jest to jednorazowe świadczenie skierowane do osób, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania swoich domów.

Dodatek wynosi:
• 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
• 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).