Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

ul. Partyzancka 1321 – 020 Milejów

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, jest uzależniony od hazardu, seksu bądź innych nałogowych zachowań, lub gdy stosuje przemoc, jest takie miejsce, gdzie możesz uzyskać pomoc.
Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin zaprasza do korzystania z BEZPŁATNEJ pomocy specjalistów.

Zapewniamy pełną dyskrecję i indywidualne podejście do osoby szukającej pomocy.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ponadto Punkt Konsultacyjny świadczy pomoc i konsultacje:

 • Nauczycielom i wychowawcom w ich pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej z uczniami.
 • Rodzicom, których dzieci przejawiają trudności wychowawcze oraz eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi.
 • Osobom przeżywającym kryzysy życiowe, osobiste.

Porad i konsultacji udzielają następujący specjaliści:

– mgr Albert Bies – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji), socjoterapeuta.

GODZINY PRZYJĘĆ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM:

– mgr Albert Bies

MATERIAŁY INFORMACYJNE:

– Procedura kierowania na leczenie odwykowe

– Schemat procedury postępowania w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego

– Wniosek o leczenie odwykowe

Zaproszenie na Konwencję Anonimowych Alkoholików