Gmina Milejów

Aktualności

 • LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza na Konsultacje LSR
  wtorek, 24 Listopad 2015 | Czytaj całość »

  Zapraszamy członków LGD „Dolina Giełczwi” mieszkańców, organizacje, instytucje z obszaru gmin: Piaski, Trawnik, Rybczewice, Mełgiew i Milejów do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD na lata 2014 -2020, w zakresie: opracowania zasad oraz ustalenie kryteriów wyboru wniosków w ramach LSR na lata 2014-2020, opracowania zasad monitorowania i ewaluacji LSR na lata 2014-2020, [...]

 • logo_ZR Akcja “Zgaś ryzyko”
  poniedziałek, 23 Listopad 2015 | Czytaj całość »

  W związku z trwającym sezonem jesienno-zimowym oraz związanym z nim tzw. sezonem grzewczym, nastąpił istotny wzrost poziomu ryzyka związanego z powstawaniem pożarów, których przyczyną są urządzenia i instalacje grzewcze. W tych pożarach co roku ponad 500 osób w Polsce traci życie. Ponad 4 tysiące odnosi obrażenia. Dlatego mając na uwadze potrzebę podnoszenia w społeczeństwie poziomu [...]

 • XII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad
  środa, 18 Listopad 2015 | Czytaj całość »

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015 r., poz. 1515/ zwołuję  XII sesję  Rady Gminy Milejów  w dniu   26 listopada 2015 roku – czwartek – o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. [...]

 • Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Milejów z dnia 29 października 2015r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność gminy i ogłoszenia wykazu
  czwartek, 29 Październik 2015 | Czytaj całość »

  Zarządzenie  Nr 102 /2015 Wójta Gminy Milejów z dnia 29  października 2015r.   w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  nieruchomość stanowiącą własność gminy  i ogłoszenia wykazu. _____________________________________________________   Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015roku, poz.1515) oraz art.35 ust.1 ustawy [...]

 • Informacja Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
  środa, 21 Październik 2015 | Czytaj całość »

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o nowej ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego. Pożyczki udzielane są ze środków przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu “Reporęczenia i pożyczki szansą [...]