Pożytek publiczny

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Aktualności, Pożytek publiczny

Wójt Gminy Milejów przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt „Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt „Programu współpracy …”

Formularz opinii