Nadanie praw miejskich

Ogłoszenie

Aktualności, Nadanie praw miejskich, Ogłoszenia, Ważne

Informuję, że dnia 20 lutego 2022 r. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy Milejów będzie można pobrać i złożyć wypełnioną ankietę konsultacyjną w sprawie nadania miejscowości Milejów-Osada statusu miasta.

Wójt Gminy Milejów

/-/ Tomasz Suryś

Ogłoszenie

Aktualności, Nadanie praw miejskich, Ogłoszenia

Informuję, że dnia 6 lutego 2022 r. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Gminy Milejów będzie można pobrać i złożyć wypełnioną ankietę konsultacyjną w sprawie nadania miejscowości Milejów-Osada statusu miasta.

Wójt Gminy Milejów

/-/ Tomasz Suryś

Miniaturka artykułu Nadanie praw miejskich miejscowości Milejów-Osada

Nadanie praw miejskich miejscowości Milejów-Osada

Aktualności, Nadanie praw miejskich

Szanowni Mieszkańcy!

Rok 2022 przyniesie na inwestycyjnej mapie Gminy Milejów kolosalne zmiany! Rewitalizacja terenów przyległych do GOK wraz z przebudową budynku domu kultury, modernizacja parku gminnego, przebudowa obiektów LKS TUR Milejów, adaptacja budynku Asturii na potrzeby OSP i Klubu Seniora, powstanie budynku wielorodzinnego w ramach SIM oraz rozpoczęcie przebudowy ok. 7 km dróg gminnych, to główne zamierzenia inwestycyjne tego roku. Obrazu „gminy w budowie” dopełni pierwszy etap gazyfikacji Osady Milejów, termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia i kolejne nabory inwestycyjne wniosków w ramach Polskiego Ładu. Znacząca część tychże inwestycji dotyczy Osady Milejów – stolicy Naszej Gminy.

Więcej