Ponadlokalna Strategia Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego, obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku

Informacja o terminie konsultacji

Ponadlokalna Strategia Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego, obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku

W związku z ogłoszeniem konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Zielone Zagłębie …” informujemy, że odbędą się one w Urzędzie Gminy Milejów w dniu 15 listopada 2021 r. od godziny 10.00 z udziałem Konsultanta.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Zielone Zagłębie …”

Ponadlokalna Strategia Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego, obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Zielone Zagłębie – Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Gminy Milejów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku”

Ankieta na potrzeby opracowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju …”

Ponadlokalna Strategia Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego, obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku

Szanowni Państwo
Przedstawiamy Pani/Panu ankietę, której wyniki zostaną wykorzystane w procesie tworzenia Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku.

Ankieta podzielona jest na sześć części. Pierwsze cztery dotyczą potencjałów, zagrożeń, mocnych i słabych stron Gminy na terenie, której Pan/Pani mieszka. W przypadku, kiedy pracuje Pan/Pani na terenie innej Gminy, prosimy o wypełnienie dwóch ankiet, jednej dla Gminy, w której Pan/Pani mieszka i kolejnej, wpisując nazwę Gminy, w której Pan/Pani pracuje.
Ostatnie dwie części ankiety odnoszą się do Pana/Pani wizji rozwoju obszaru, do przewidywanych

Więcej