RSO - logo Regionalny System Ostrzegania
 • Ogólne Brak powiadomień
 • Meteorologiczne Brak powiadomień
 • Hydrologiczne Brak powiadomień
 • Informacje drogowe II strefa buforowa przed PG Bobrowniki - W związku ze zwiększającą się kolejką samochodów ciężarowych do Przejścia Drogowego w Bobrownikach wprowadzona została II strefa buforowa. II strefa rozpoczyna się przed m. Waliły Stacja. Ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane do I strefy. Czas oczekiwania na przekroczenie granicy przed PG w Bobrownikach - na godz. 20:00 dnia 06.10.2022 r., wynosi 38h/17km.
 • Informacje drogowe strefa buforowa przed PG Hrebenne - Przed przejściem granicznym w Hrebennem trwa buforowanie kolejki samochodów ciężarowych na wysokości m. Lubycza Królewska (pow. tomaszowski), Kolejka wynosi ok. 10 km, czas oczekiwania ok. 28 godz. W kolejce oczekuje ok. 320 samochodów ciężarowych.
 • Stany wód Rzeka: Wisła, miejscowość: Zawichost poziom wody: 294
 • Stany wód Rzeka: Wisła, miejscowość: Puławy poziom wody: 186
 • Stany wód Rzeka: Wisła, miejscowość: Dęblin poziom wody: 188
 • Stany wód Rzeka: Wieprz, miejscowość: Krasnystaw poziom wody: 383
 • Stany wód Rzeka: Wieprz, miejscowość: Lubartów poziom wody: 241
 • Stany wód Rzeka: Wieprz, miejscowość: Kośmin poziom wody: 214
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Kryłów poziom wody: 194
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Strzyżów poziom wody: 364
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Dorohusk poziom wody: 148
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Krzyczew poziom wody: 198
 • Stany wód Rzeka: Krzna, miejscowość: Malowa Góra poziom wody: 243
 • Stany wód Rzeka: Bug, miejscowość: Włodawa poziom wody: 135
 • Stany wód Rzeka: Tyśmienica, miejscowość: Tchórzew poziom wody: 299

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje następującym podmiotom:

– podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,

– jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby świadczenia pomocy

Więcej

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w wysokości:

– 3000 zł dla źródeł ciepła zasilanych peletem drzewnym,

– 1000 zł dla źródeł ciepła zasilanych drewnem kawałkowym,

– 500 zł dla źródeł ciepła zasilanych skroplonym gazem LPG (dodatek nie obejmuje gazu ziemnego dystrybuowany siecią gazową oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej),

– 2000 zł dla źródeł ciepła zasilanych olejem opałowym.

Więcej
Dodatek węglowy ważne informacje.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej

Aktualności

Najnowsze aktaulności

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje następującym podmiotom:

– podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,

– jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby świadczenia pomocy

Więcej

Polecane strony

Dane kontaktowe

Gmina Milejów

Adres: ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów

Telefon: 814787610

Faks: 814787639

E-mail: sekretariat@milejow.pl

NIP Urzędu Gminy:
713-17-83-992

NIP Gminy:
505-00-42-606

Numer konta bankowego:
SBP Piaski O/Milejów 44 8689 0007 4000 0095 2000 0020

Dla płatności za gospodarowanie odpadami, wodę i ścieki oraz podatków od osób fizycznych rolnego i od nieruchomości utworzone zostały konta indywidualne.

Godziny otwarcia

Dzień Godziny otwarcia
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa - Piątek 07:00 - 15:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte