Cyfrowa Gmina

Środki z programu „Cyfrowa Gmina”

Cyfrowa Gmina

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Gmina Milejów pozyskała grant w wysokości 270 870,00 PLN.

Więcej