Środki z programu „Cyfrowa Gmina”

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Gmina Milejów pozyskała grant w wysokości 270 870,00 PLN.

W ramach grantu zakupiono 35 stacji roboczych oraz 4 laptopy. Sprzęt został dostarczony do Urzędu Gminy w Milejowie. W ramach realizacji przedmiotowego projektu zakupiono również oprogramowanie do zarządzania placówką przedszkolną, tj. Przedszkolem Samorządowym w Milejowie i Żłobkiem „Bajkowa Przystań” w Jaszczowie oraz przeprowadzono audyt diagnozy cyberbezpieczeństwa gminy, w zakresie obejmującym zasoby tutejszego Urzędu. Dodatkowo pracownicy uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym w trybie stacjonarnym w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także szkoleniu z zakupionego sprzętu i oprogramowania.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego UG Milejów oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa, a także wsparcie świadczenia pracy zdalnej podległych jednostek.

Strona projektu:
V oś Rozwoju cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Data opublikowania: 09:39, 8 listopada 2023

Kategorie: Cyfrowa Gmina