Czyste powietrze

Program czyste powietrze

Punkt konsultacyjno– informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
W związku z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Milejów utworzony został punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Punkt konsultacyjno-informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie
o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”
w punkcie informacyjno-konsultacyjnym mogą pozyskać:
– informacje o zasadach Programu,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku, złożenia drogą elektroniczną oraz jego wydrukiem,
– materiały informacyjne i promocyjne o programie,
– pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Baza wiedzy:
Starając się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu.
Strona programu „Czyste Powietrze” – https://czystepowietrze.gov.pl/
Strona WFOŚiGW w Lublinie – https://www.wfos.lublin.pl/
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Kalkulator grubości izolacji pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.
Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
Pokój 12C, tel.: 81 478 76 47
czystepowietrze@milejow.pl

Godziny otwarcia punktu

DzieńGodziny otwarcia
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek7.00 – 15.00
Wtorek8.00 – 16.00

Program Czyste Powietrze w liczbach Gmina Milejów

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
181781 417 592,04
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 30.12.2022 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
203891 687 551,72
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 31.03.2023 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
2261102 329 315,17
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 30.06.2023 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
2511202 838 342,60
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 29.09.2023 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
2861413 768 963,00
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 29.12.2023 r.

Do pobrania: Broszura informacyjna.