Czyste powietrze

Program czyste powietrze

Punkt konsultacyjno– informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
W związku z podpisanym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Milejów utworzony został punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Punkt konsultacyjno-informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie
o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”
w punkcie informacyjno-konsultacyjnym mogą pozyskać:
– informacje o zasadach Programu,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku, złożenia drogą elektroniczną oraz jego wydrukiem,
– materiały informacyjne i promocyjne o programie,
– pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Program „Czyste Powietrze” – lepsze standardy w trosce o osoby korzystające z programu /Źródło – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej/

W trosce o Polki i Polaków wprowadzamy zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Osoby korzystające z dofinansowań będą mogły korzystać tylko sprawdzonych ze urządzeń – to uchroni beneficjentów przed nietrafionymi inwestycjami i zawyżonymi rachunkami. To pierwsze takie uszczelnienie programu od jego uruchomienia.

– Od 14 czerwca 2024 r. pompy ciepła montowane w ramach programu „Czyste Powietrze” będą kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).
– Na listę ZUM docelowo wejdą tylko te urządzenia, dla których dostarczone badania z akredytowanego laboratorium zlokalizowanego w kraju UE lub EFTA potwierdzą ich parametry techniczne.
– Firmy, które nie posiadają jeszcze akredytowanych badań dla pomp ciepła, mogą od 14 czerwca 2024 r. zgłaszać wniosek o wpis na listę na podstawie europejskiego znaku jakości EHPA Q, HP Keymark lub Eurovent. To umożliwi im czasową obecność na liście – do 31 grudnia 2024 r..
– Trwa proces weryfikacji zgodności raportów z badań z dokumentacją techniczną urządzeń przed wpisem na listę ZUM. Odpowiedzialny za prowadzenie listy ZUM Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) wcześniej tego nie robił.
– Równolegle do wprowadzanych zmian odbywać będą się kontrole zgodności pomp ciepła. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie działania w zakresie prowadzenia kontroli zgodności parametrów oferowanych na rynku pomp ciepła z deklaracjami producentów.
– W trosce o beneficjentów w programie przewidziano także środki finansowe na audyt energetyczny – osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze” decydując się na wymianę starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, mogą otrzymać dotację na audyt energetyczny do 1,2 tys. zł.
– Od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w „Czystym Powietrzu”, obejmujące m.in. wymogi dotyczące pomp ciepła, na które beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie dotychczas zidentyfikowanych nadużyć.

Więcej informacji – Program „Czyste Powietrze” – lepsze standardy w trosce o osoby korzystające z programu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Baza wiedzy:
Starając się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”, możesz korzystać z bezpłatnych narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu.
Strona programu „Czyste Powietrze” – https://czystepowietrze.gov.pl/
Strona WFOŚiGW w Lublinie – https://www.wfos.lublin.pl/
Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Kalkulator grubości izolacji pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.
Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
Pokój 12C, tel.: 81 478 76 47
czystepowietrze@milejow.pl

Godziny otwarcia punktu

DzieńGodziny otwarcia
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek7.00 – 15.00
Wtorek8.00 – 16.00
Ostrzeżenie dla Wnioskodawców i Beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Do pobrania: Broszura informacyjna.

Program Czyste Powietrze w liczbach Gmina Milejów

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
181781 417 592,04
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 30.12.2022 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
203891 687 551,72
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 31.03.2023 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
2261102 329 315,17
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 30.06.2023 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
2511202 838 342,60
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 29.09.2023 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
2861413 768 963,00
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 29.12.2023 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
3221574 243 425,99
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 31.03.2024 r.
Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie*
Liczba zrealizowanych
przedsięwzięć*
Kwota wypłaconych
dotacji*
3461694 769 019,04
* Dane aktualizowane kwartalnie. Stan na dzień 30.06.2024 r.