Kierownictwo urzędu

Wójt – Tomasz Andrzej Suryś
telefon: 814787610
email: wojt@milejow.pl

Zastępca Wójta – Grzegorz Tkaczuk
telefon: 814787610
email: g.tkaczuk@milejow.pl

Sekretarz – Zofia Tchurzewska
telefon: 814787621
email: z.tchurzewska@milejow.pl

Skarbnik – Jolanta Matejanka
telefon: 814787623
email: skarbnik@milejow.pl