Aktualności

LXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 9 listopada 2023 roku – czwartek – o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

4. Zamknięcie

Więcej

Ogłoszenie – dzień wolny od pracy

Aktualności

W związku z Zarządzeniem Nr 161 Wójta Gminy Milejów z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie uznania dnia 10 listopada za dzień wolny od pracy, uprzejmie informuję, że w dniu 10 listopada 2023 r. (piątek) Urząd Gminy Milejów będzie nieczynny.

Jednocześnie informuję, że 10 listopada 2023 r. jest również dniem wolnym od pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Do pobrania treść zarządzenia.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Aktualności

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dnia 20 października br. Gmina Milejów, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A., na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105339L w msc. Milejów-Osada w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+390,00”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 415 759,79 PLN, pozwoli na wykonanie remontu nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów gruntowych ulepszonych kruszywem stabilizowanym mechanicznie, a także ustawienie krawężników betonowych.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Aktualności

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dnia 20 października br. Gmina Milejów, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A., na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105334L w msc. Antoniów w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+256,00 i Antoniów-Kolonia w kilometrażu od 0+555,00 do 1+543,00”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 761 072,58 PLN, pozwoli na wykonanie remontu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdów gruntowych ulepszonych

Więcej

„Moje miejsce na Ziemi”

Aktualności

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie została laureatem programu „Moje miejsce na Ziemi” organizowanego przez Fundację Orlen.

Głównym celem naszego projektu pt. Eko zakątek Kultury jest zintegrowanie mieszkańców Milejowa i okolic, wszystkich pokoleń, chcemy ich zachęcić i pobudzić do działania z cyklami przyrody. Zależy nam aby poprzez projekt mieszkańcy poczuli się częścią natury, która jest wokół nas. Projekt będzie realizowany od 20.09.2023r. do 30.06.2024 r.

Kwota dofinansowania 15.000,- złotych