Aktualności

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje następującym podmiotom:

– podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,

– jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.2), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby świadczenia

Więcej

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w wysokości:

– 3000 zł dla źródeł ciepła zasilanych peletem drzewnym,

– 1000 zł dla źródeł ciepła zasilanych drewnem kawałkowym,

– 500 zł dla źródeł ciepła zasilanych skroplonym gazem LPG (dodatek nie obejmuje gazu ziemnego dystrybuowany siecią gazową oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej),

– 2000 zł dla źródeł ciepła zasilanych olejem opałowym.

Więcej

Ogłoszenie – zebranie sołeckie

Aktualności

Niniejszym pragnę poinformować wszystkich mieszkańców miejscowości Milejów – Osada, że w czwartek 22 września 2022 roku o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Milejów (sala konferencyjna) odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Milejów – Osada.
Tematem zebrania będzie uchwalenie wniosku o przyznanie środków z funduszu soleckiego na rok 2023 oraz sprawy bieżące.
Sołtys sołectwa Milejów-Osada