Aktualności

Ostatnie pożegnanie

Aktualności

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci ś.p. Mariana Turka. Nieoczekiwanie odszedł samorządowiec, wyjątkowo aktywny, szanowany o wielkiej kulturze osobistej Człowiek, Radny Gminy Milejów, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług obecnej kadencji. Prawdziwy Przyjaciel Gminy Milejów.

Więcej

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Milejów-Osada, ul. Topolowa 5, 21-020 Milejów

Aktualności, Projekty realizowane w Gminie Milejów

 

Źródło dofinansowania zadania: środki budżetu państwa.

Nazwa programu: Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Nazwa zadania: Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Milejów-Osada, ul. Topolowa 5, 21-020 Milejów

Wartość dofinansowania: 93 475,00 zł

Całkowita wartość zadania: 116 843,75 zł

Więcej