Aktualności

Zapytanie ofertowe

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Milejowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem beneficjentów ostatecznych projektu „Aktywność w każdym wieku – kolejny krok do samodzielności IV”.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

Oświadczenie Oferenta

Ogłoszenie

Aktualności, Ogłoszenia

Szanowni mieszkańcy. Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej nr 105361L w miejscowości Łysołaje-Kolonia (działka ewidencyjna nr 440).
Informujemy, że od dnia 25 marca br. powyższa droga będzie wyłączona z ruchu, za wyjątkiem dojazdu do posesji mieszkalnych oraz terenów rolniczych.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

Z-ca Wójta Gminy Milejów

Grzegorz Tkaczuk

Dzień Sołtysa

Aktualności

W Dniu Sołtysa wszystkim naszym Sołtyskom i Sołtysom pragnę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, osiągnięcia zamierzonych celów, oraz siły i pasji do działania na rzecz społeczności Gminy Milejów.

Jednocześnie składam Państwu podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek jaki wkładacie w pracę dla naszych mieszkańców.

Wójt Gminy

Tomasz Suryś

Obraz Christiane z Pixabay

Wszystkiego Najlepszego!

Aktualności

Bukiet

Z okazji Dnia Kobiet najserdeczniejsze życzenia spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności i uśmiechu na co dzień, wszystkim naszym Mieszkankom składają

Przewodniczący Rady Gminy

oraz Wójt Gminy Milejów

Image by Yuri from Pixabay

Remont ulicy Klarowskiej w Milejowie-Osadzie

Aktualności

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dnia 10 stycznia br. Gmina Milejów, zakończyła prace przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105339L w msc. Milejów-Osada w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+390,00”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 415 759,79 PLN, pozwoliło na wykonanie remontu nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów gruntowych ulepszonych kruszywem stabilizowanym mechanicznie, a także ustawienie krawężników betonowych. Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 750 135,83 zł.

Więcej

Remont drogi gminnej w Antoniowie

Aktualności

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dnia 10 stycznia br. Gmina Milejów, zakończyła prace przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 105334L w msc. Antoniów w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+256,00 i Antoniów-Kolonia w kilometrażu od 0+555,00 do 1+543,00”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 761 072,58 PLN, pozwoliło na wykonanie remontu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz zjazdów gruntowych ulepszonych kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Całkowity koszt przeprowadzonych prac wyniósł 1 479 886,15 zł.

Więcej