Aktualności

Zaproszenie na warsztaty tworzenia biżuterii z miedzi

Aktualności

Warsztaty rękodzielnicze - biżuteria z miedzi

LGD Dolina Giełczwi zaprasza na warsztaty rękodzielnicze „Tworzenie biżuterii z miedzi techniką wire wrapping”.

Zapisy od piątku (26.01.2024 r.) godz. 10:00.

Szczegóły na stronie internetowej: https://dolinagielczwi.org/warsztaty-tworzenia-bizuterii-z-miedzi/.

Akcyza 2024 – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Uwaga!

1. Obowiązuje nowy wzór wniosku (będzie udostępniony na stronie po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

3. Prosimy o zabieranie ze sobą ostatniego nakazu płatniczego na podatek rolny, lub innego dokumentu czy informacji– celem sprawnej weryfikacji powierzchni użytków rolnych.

Więcej

LXVIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXVIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 25 stycznia 2024 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MILEJÓW
Andrzej Wirski

Dodatek Osłonowy

Aktualności

Informujemy, że przyjmowane są już wnioski na Dodatek Osłonowy. Wnioski można składać w pokoju 12B w godzinach pracy urzędu. Ostateczny termin składania wniosków to 30 kwietnia 2024 r. Więcej informacji w zakładce „Dodatek Osłonowy„.