Mikrodotacje 2024

Mikrodotacje

LGD „Dolina Giełczwi” ogłasza nabór wniosków w 2 edycji programu grantowego „Mikrodotacje LGD Dolina Giełczwi”. Celem programu jest wspieranie społeczności lokalnych poprzez inspirowanie mieszkańców i organizacji do podejmowania inicjatyw, które pomagają tworzyć lepsze warunki życia na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD „Dolina Giełczwi”. O dotacje w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 złotych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń i grupy nieformalne z obszaru gmin członkowskich LGD. Szczegółowe informacje na stronie: https://dolinagielczwi.org/oglaszamy-mikrodotacje-2024/.

Data opublikowania: 10:39, 14 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności