Aktualności

Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” – II EDYCJA

Aktualności

Spisowa krzyzowka jezykowa

 

Przeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password). Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – II EDYCJA

Aktualności

Spisowa wyszukiwanka jezykowa

Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Aktualności

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkursy pod nazwą: „Rolnik z Lubelskiego 2021” oraz „Ekolubelskie 2021”.

Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2021” przeznaczony jest dla rolników prowadzących działalnosc w jednej z czterech kategorii: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo lub sadownictwo. Przedsięwzięcie ma na celu wyłanianie rolników, których praca i osiągnięcia mogą być przykładem dobrych praktyk dla wszystkich mieszkanców wsi województwa lubelskiego.

Z kolei konkurs „Ekolubelskie 2021” wyłoni najlepszych producentów ekologicznych z obszaru naszego regionu. Chcemy nagrodzić osoby, które pokazują, że produkcja rolnicza może odbywać się zgodzie z naturą, bez nadmiernej

Więcej

Informacja dotycząca naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Aktualności

W dniach od 1 do 28 lutego 2021 r. przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku zobowiązany jest dołączyć do wniosku składanego do urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na położenie gruntów lub siedziby stada:

– faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021r. ,

– zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierające informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu według stanu na 31 grudnia 2020 r.

– w przypadku wątpliwości co do wielkości powierzchni gospodarstwa

Więcej

Kolejny projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Aktualności

W kolejce do realizacji czeka już następny wniosek unijny, na który Gmina Milejów pozyskała ponad 900 tysięcy złotych dofinansowania, podpisując w dniu 13 czerwca 2018 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa 110 sztuk niezależnych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości, których właściciele wyrazili chęć udziału w projekcie i spełnione zostały wszystkie warunki związane z możliwością budowy takiego urządzenia. Będzie to inwestycja dwu etapowa, zaplanowana na lata 2019 – 2020, obejmująca miejscowości: Zalesie, Dąbrowa, Łysołaje-Kolonia, Cyganka, Starościce, Białka-Kolonia, Kajetanówka. Zadanie to stworzy sanitarną

Więcej