Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Zielone Zagłębie …”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Zielone Zagłębie – Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Rozwoju Gminy Milejów na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku”

Do pobrania:

– Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

– Zarządzenie Wójta Gminy Milejów Nr 131 z dnia 22.10.2021 r.

– Diagnoza stanu wyjściowego obszaru współpracy ponadlokalnej: Zielone Zagłębie

– Program rozwoju Gminy Milejów na lata 2021-2030

– Zielone Zagłębie – Strategia rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030

Data opublikowania: 13:02, 26 października 2021

Kategorie: Aktualności