Program Granty PPGR

W związku z otrzymanym pismem z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które potwierdza, iż na terenie Gminy Milejów funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PPGR) Wójt Gminy Milejów informuje o przystąpieniu do Programu Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

– Deklaracja udziału w programie

– Załącznik nr 7 wzór oświadczenia

– Załącznik nr 8 wzór oświadczenia

– Zał. 4 Klauzula informacyjna RODO

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PPGR należy złożyć do dnia 04.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Milejów ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów.

Data opublikowania: 14:21, 2 listopada 2021

Kategorie: Aktualności