Modernizacja boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem pneumatycznym i przebudowa zaplecza szatniowego przy ul. Sportowej w Milejowie Osadzie

Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem pneumatycznymi przebudowa zaplecza szatniowego przy ul. Sportowej w Milejowie Osadzie”.
Dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki. Celem programu „Sportowa Polska– Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących ogólnodostępnych obiektów sportowych, umożliwiających masowe uprawianie sportu.
Kwota dofinansowania: 6 000 000,00 zł
Koszt całkowity zadania: 13 983 870,00 zł
Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę budynku szatniowo-administracyjnego, wykonanie nawodnienia istniejącego boiska trawiastego do piłki nożnej o wymiarach 115 m x 74 m, budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 56 mx 100 m i nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montażem hali pneumatycznej, montaż elementów sportowych małej architektury, przebudowę istniejącego oświetlenia zewnętrznego boiska i otoczenia, przebudowę trybuny oraz zagospodarowanie terenu.
Data podpisania umowy: listopad 2023 r.

Data opublikowania: 12:22, 29 listopada 2023

Kategorie: Program Sportowa Polska