„Modernizacja obiektu sportowego TUR Milejów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i oświetleniową”

Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
„Modernizacja obiektu sportowego TUR Milejów wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i oświetleniową”
Koszt całkowity zadania: 13 983 870,00 zł
Kwota dofinansowania: 6 300 000,00 zł
Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie profesjonalnego nawodnienia istniejącej płyty boiska, montaż hali pneumatycznej i budowę boiska wielofunkcyjnego, przebudowę budynku szatniowo -administracyjnego, montaż elementów sportowych małej architektury, przebudowę istniejącego oświetlenia zewnętrznego boiska i otoczenia, przebudowę istniejącej trybuny, przebudowę istniejącego ogrodzenia wraz z budową drogi dojazdowej i parkingu.

Data podpisania umowy: listopad 2022 r.

Data opublikowania: 12:00, 16 listopada 2023

Kategorie: Polski Ład