„Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łysołajach”

Gmina Milejów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
„Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łysołajach”
Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, budowę Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do szkoły i niezbędnym wyposażeniem, remont i adaptację pomieszczeń szkoły na potrzeby edukacyjne, montaż instalacji OZE, utworzenie pomieszczeń do żywienia zbiorowego (stołówka szkolna).
Koszt całkowity zadania: 5 700 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 000 000,00 zł
Data podpisania umowy: wrzesień 2023 r.

Data opublikowania: 12:05, 16 listopada 2023

Kategorie: Polski Ład