Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Osoby udzielające zakwaterowania w swoich domach uchodźcom z Ukrainy, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku (załączniki poniżej), za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Urząd będzie miał miesiąc na weryfikację złożonych wniosków.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku o świadczenie podano nieprawdę.

Do pobrania:

Data opublikowania: 12:38, 24 marca 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Ważne