Aktualności

Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” – III EDYCJA

Aktualności

Spisowa krzyzowka jezykowa NSP2021 Grafika

 

Przeczytaj wskazówki (clues), uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło (password).Wykorzystaj do tego słowa w języku angielskim związane z zagadnieniami objętymi NSP 2021.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” – III EDYCJA

Aktualności

Spisowa wyszukiwanka jezykowa NSP2021 Grafika

 

Znajdź i zaznacz w wyszukiwance słówka w języku angielskim przedstawione na obrazkach. Następnie spójrz na obrazki jeszcze raz i ułóż hasło zgodnie z przykładem podanym w zadaniu.

Rozwiązane zadanie konkursowe prześlij wraz z wypełnionym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu) na adres: k.siemiaszko@stat.gov.pl

Regulamin konkursu oraz zadanie konkursowe do pobrania na stronie:https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół średnich – II edycja wrzesień 2021

Aktualności

NSP test dla uczniow szkol srednich II edycja

 

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

Uwaga!

W przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia – należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail m.rosolowska@stat.gov.pl kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej).

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/2DYKSyyRr7wiMTeJ8

Więcej

Program „Profilaktyka 40 PLUS”

Aktualności

40pl

 

Informujemy o bezpłatnym programie „Profilaktyka 40 PLUS”. Program jest skierowany do każdego Polaka, który ukończył 40-sty rok życia. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu „Profilaktyka 40 PLUS”, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Aby skorzystać z badań należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwonić na infolinię Domowej Opieki Medycznej (DOM) nr tel. 22 735 39 53.

Włączanie syren w dniu 1 września

Aktualności

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – dniu 1 września 2021 r. o godz. 12.00 nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy (ciągły niemodulowany trwający 1 minutę).

XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXXIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 31 sierpnia 2021 roku – wtorek – o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Podjęcie uchwał w sprawie:a/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok,b/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Milejów.4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓWAndrzej Wirski