Aktualności

Ogłoszenie – dzień wolny od pracy

Aktualności, Ogłoszenia

Dzień 24 grudnia 2021 roku /piątek/ jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Milejów i gminnych jednostkach organizacyjnych.

W związku z Zarządzeniem Nr 154 Wójta Gminy Milejów z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uznania dnia 24 grudnia za dzień wolny od pracy – uprzejmie informuję, że dzień 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracy.

Wójt Gminy

Tomasz Suryś

XXXVII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 listopada 2021 roku – poniedziałek – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Więcej

Wymiana dowodu osobistego/wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Aktualności

Wymagany wniosek

wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej (wniosek należy wydrukować dwustronnie, istnieje możliwość wypełnienia oraz wydrukowania wniosku przez pracownika urzędu).

 

Wniosek

Do pobrania formularz wniosku

 

Wymagane załączniki

– kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami

Więcej