Zmiany zasad sprzedaży detalicznej węgla przez L.W. „Bogdanka”

L.W. „Bogdanka” S.A. informuje, że od dnia 29 sierpnia 2022 r. (tj. poniedziałek) zostają zmienione zasady prowadzenia sprzedaży detalicznej dla gospodarstw domowych, w związku z czym zwrócono się z prośbą o nieustawianie się w kolejce do zakupu węgla.

Sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie na zasadzie zapisów z planowanym terminem odbioru.

Warunkiem zapisu na zakup węgla jest stawiennictwo osobiste lub przez pełnomocnika, z następującymi dokumentami:

  1. Dokument tożsamości – w przypadku zapisu osobistego.
  2. Pełnomocnictwo od osoby fizycznej w przypadku zapisu przez pełnomocnika.
  3. Pełnomocnictwo od osoby fizycznej w przypadku odbioru węgla przez pełnomocnika.
  4. Formularz rejestracyjny pobrany ze strony internetowej LW Bogdanka S.A.
  5. Kopia deklaracji CEEB potwierdzona przez organ administracji państwowej lub pobrany z systemu posiadający unikalny numer identyfikacyjny ze strony internetowej https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify

Po odbiór węgla należy się stawić w terminie określonym na potwierdzonym formularzu rejestracyjnym otrzymanym po dokonaniu zapisu.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 81 462 55 80, 81 462 50 16.

NIE PROWADZI SIĘ ZAPISÓW TELEFONICZNYCH.

Źródło: https://www.lw.com.pl/pl

Data opublikowania: 12:20, 29 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności