Aktualności

Miniaturka artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Aktualności

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym

Więcej
Miniaturka artykułu „Dobry start” – informacje

„Dobry start” – informacje

Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 01 lipca 2021 r. postępowania w sprawie świadczenia dobry start przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec tego, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start należy kierować wyłącznie w formie elektronicznej do jednostek ZUS.