LVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LVI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Milejów w dniu 24 lutego 2023 roku – piątek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MILEJÓW

Andrzej Wirski

Data opublikowania: 20:42, 23 lutego 2023

Kategorie: Aktualności