Ważne

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje w wysokości:

– 3000 zł dla źródeł ciepła zasilanych peletem drzewnym,

– 1000 zł dla źródeł ciepła zasilanych drewnem kawałkowym,

– 500 zł dla źródeł ciepła zasilanych skroplonym gazem LPG (dodatek nie obejmuje gazu ziemnego dystrybuowany siecią gazową oraz gazu LPG z tzw. butli gazowej),

– 2000 zł dla źródeł ciepła zasilanych olejem opałowym.

Więcej

Dodatek węglowy – zmiany w ustawie

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Dodatek węglowy ważne informacje.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej
Miniaturka artykułu Rozbudowa ulicy Spacerowej – komunikat

Rozbudowa ulicy Spacerowej – komunikat

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2022 r. rozpoczną się roboty budowlane związane rozbudową ul. Spacerowej. W pierwszej kolejności wykonane zostanie poszerzenie jezdni oraz parkingu.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie parkowanie w obszarze parkingu ziemnego wzdłuż ul. Spacerowej. Na czas utrudnień udostępniony zostaje teren dla mieszkańców przy ul. Sportowej.

W dniu 6 czerwca 2022 r. zostanie wygrodzony teren prowadzenia prac oraz zostanie wprowadzona organizacja ruchu na obszarze ul. Spacerowej.

Postaramy się, aby utrudnienia trwały jak najkrócej.