I N F O R M A C J A

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, jednostki podległej Staroście Łęczyńskiemu, poinformował, że remont mostu, w ciągu drogi powiatowej, na kanale Wieprz-Krzna w miejscowości Zgniła Struga został przedłużony do dnia 11 grudnia 2023 r.

Zastępca Wójta Gminy Milejów
/-/ Grzegorz Tkaczuk

Data opublikowania: 09:32, 4 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności, Ważne