Aktualności

Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

Aktualności

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Łęczyńscy policjanci zachęcają do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to narzędzie które pomaga społeczeństwu w komunikacji z policjantami i zwalczaniu zagrożeń. Dzięki niej możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy, informując o miejscach, gdzie łamane jest prawo.

Więcej

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Aktualności

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Więcej

XLVI sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Milejów w dniu 8 lipca 2022 roku – piątek – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Więcej
Miniaturka artykułu Rozbudowa ulicy Spacerowej – komunikat

Rozbudowa ulicy Spacerowej – komunikat

Aktualności, Ogłoszenia, Ważne

Informuję, że w dniu 7 czerwca 2022 r. rozpoczną się roboty budowlane związane rozbudową ul. Spacerowej. W pierwszej kolejności wykonane zostanie poszerzenie jezdni oraz parkingu.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o nie parkowanie w obszarze parkingu ziemnego wzdłuż ul. Spacerowej. Na czas utrudnień udostępniony zostaje teren dla mieszkańców przy ul. Sportowej.

W dniu 6 czerwca 2022 r. zostanie wygrodzony teren prowadzenia prac oraz zostanie wprowadzona organizacja ruchu na obszarze ul. Spacerowej.

Postaramy się, aby utrudnienia trwały jak najkrócej.

XLV sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Milejów w dniu 29 czerwca 2022 roku – środa – o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Milejów.

Więcej