Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Aktualności, Pożytek publiczny

Wójt Gminy Milejów przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projekt „Programu współpracy Gminy Milejów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt „Programu współpracy …”

Formularz opinii

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Aktualności, Projekty realizowane w Gminie Milejów

Gmina Milejów zakończyła przebudowę drogi gminnej nr 105342L na odcinku od km 0+002,67 do km 1+455,00 w msc. Ostrówek-Kolonia gm. Milejów”. Dofinansowanie pozyskane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliło na wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz jej oznakowanie.

Więcej