Aktualności

NSP 2021 – II edycja testu wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych

Aktualności

NSP test dla studentw II edycja

 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: https://forms.gle/jkSCTHWET8dc9g9a9

2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 15 października 2021 r. Po tym terminie formularz

Więcej

Ankieta konsultacyjna – Program Kolej +

Aktualności

Ankieta konsultacyjna zlecona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla Projektu pn.: Utworzenie połączenia kolejowego Lublin – Łęczna/LW Bogdanka.

Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach mogą zapoznać się z materiałami prezentującymi projekt a następnie wypełnić ankietę w formie online bądź stacjonarnie w formie papierowej. Materiały będą udostępnione na naszej stronie przez minimum 10 dni kalendarzowych.

Wynikiem konsultacji będą m.in.: uwzględnienie potrzeb mieszkańców i interesariuszy w przygotowywanym studium, wykrycie i uwzględnienie przeszkód w realizacji, zebranie informacji do innych analiz oraz poznanie i uwzględnienie opinii o zaprezentowanym materiale dotyczącym Projektu.

ink do

Więcej

„Projektowanie tradycyjnych ogrodów przyjaznych naturze” – bezpłatne warsztaty

Aktualności

zapisy na warsztaty FB

 

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza na 2-dniowe bezpłatne warsztaty „Projektowanie tradycyjnych ogrodów przyjaznych naturze”.

Na tych warsztatach dowiecie się jak z poszanowaniem lokalnej flory, fauny i krajobrazu stworzyć tradycyjny ogród pełen harmonii.

W programie warsztatów:

Ogród permakulturowy, ekologiczny, naturalny, tradycyjny – czy to oznacza to samo? Charakterystyka poszczególnych ogrodów.Planowanie ogrodu przyjaznego naturze: dobór roślin do warunków glebowych i klimatycznych, przygotowanie stanowisk dla roślin bardziej wymagających, gatunki rodzime w ogrodzie.Dobre sąsiedztwo roślin – jak łączyć?Jak zaprosić zwierzęta do ogrodu? jak można z

Więcej

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych II edycja wrzesień 2021

Aktualności

NSP test II edycja

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

Uwaga!

Należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail m.rosolowska@stat.gov.pl kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej)

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7

2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczeń

Więcej

NSP 2021 – Komunikat Gminnego Komisarza Spisowego

Aktualności

Wójt Gminy Milejów jako Gminny Komisarz Spisowy informuje, że dnia 19 września 2021 w niedzielę podczas masowej imprezy „ Milejowskiego Koncentratu Smaków”, mieszkańcy gminy Milejów, którzy nie dokonali jeszcze spisu w ramach powszechnego spisu ludności i mieszkań 2021, będą mogli zrealizować ten obowiązek na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie w godzinach od 15.00 do 18.00. Będzie tam można spisać się u gminnego rachmistrza.