Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020

Informacja o nadużyciach

Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, wypełniając zobowiązania zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0067/17-00 z dnia 15.01.2018 r. informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu

Więcej