Informacja o nadużyciach

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, wypełniając zobowiązania zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0067/17-00 z dnia 15.01.2018 r. informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

/-/ Grzegorz Tkaczuk

Data opublikowania: 10:05, 7 lutego 2018

Kategorie: Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020