Aktualności

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MILEJÓW ZA 2020 ROK

Aktualności

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Milejów przedstawia Radzie Gminy Milejów Raport o stanie Gminy Milejów za 2020 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Milejów za 2020 rok mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Milejów.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8

Więcej

XXXIII sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Milejów w dniu 28 lipca 2021 roku – środa – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Proponowany porządek obrad:1.Otwarcie obrad.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Milejów.4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji od ostatniej sesji Rady Gminy.6. Interpelacje radnych.7. Rozpatrzenie raportu

Więcej

Program „Mój Prąd”

Aktualności

mojprad

1 lipca 2021 roku ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej z programu „ Mój Prąd”.W związku z tym Zespół Doradców Energetycznych zaprasza na praktyczne bezpłatne warsztaty z wypełniania wniosku w Programie Mój Prąd 3.0.

Podczas spotkania Doradca Energetyczny przekaże niezbędne informacje na temat zasad uzyskania wsparcia finansowego w nowej edycji Programu Mój Prąd 3.0 oraz krok po kroku wskaże ścieżkę wypełniania wniosku.

Warsztaty odbędą się w dniu 20 lipca 2021r. o godzinie 10.00-12.00 na platformie Microsoft Teams w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla

Więcej

Informacja – skrócone godziny pracy

Aktualności

Uprzejmie informuję, że ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury i w związku z brakiem klimatyzacji w pomieszczeniach Urząd Gminy w Milejów zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Milejów, Urząd Gminy w Milejowie będzie czynny: 09.07.2021 r. do godziny 13.30.Za utrudnienia przepraszamy!