„Aktywna rekreacja na obszarze Doliny Giełczwi”

LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Aktywna rekreacja na obszarze Doliny Giełczwi”.

Dla Zwycięzców – atrakcyjne nagrody, które przydadzą się podczas wiosenno-letniego wypoczynku na łonie natury – w pakiecie leżak i pojemna torba termoizolacyjna Swiss Peak XXL. Trzy nagrodzone fotografie wskaże jury LGD, czwartą – wyłonią internauci podczas głosowania na Facebooku.

Najważniejsze informacje:

– W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.

– W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

– Celem konkursu jest prezentacja aktywności (działanie, ruch, zabawa) w wybranym punkcie lub obiekcie wykonanym na zlecenie LGD w ramach projektu współpracy „Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji”:

Punkt rekreacji w Ostrówku Kolonii przy strażnicy OSP (gm. Milejów)
Skatepark w Rybczewicach Drugich (gm. Rybczewice)
Skwer rekreacyjny w Trawnikach przy GOK (gm. Trawniki)
Punkt rekreacji w Jackowie (gm. Mełgiew)
Fontanna miejska w Piaskach (gm. Piaski)
Budka nietelefoniczna w Trawnikach – budynek GOK
Budka nietelefoniczna w Piaskach – wzgórze Kościelec

– Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie i odesłanie podpisanej karty zgłoszenia wraz zdjęciem na adres e-mail: biuro@dolinagielczwi.org

– Każdy z autorów może przesłać 1 fotografię.

– Zdjęcie w formacie JPG, w pliku nie przekraczającym 2MB należy nadsyłać w formie załącznika do listu elektronicznego. Zdjęcie nie może zawierać na sobie znaczków, podpisów, cyfr, dat.

– W treści e-maila należy wpisać: konkurs fotograficzny.

– Zdjęcia należy nadsyłać do 15.05.2022 r.

– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23.05.2022 r.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia do konkursu

Regulamin konkursu

Data opublikowania: 09:59, 5 maja 2022

Kategorie: Aktualności