Aktualności

Miniaturka artykułu Nabór do projektu „Marka Lubelskie”

Nabór do projektu „Marka Lubelskie”

Aktualności

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego rozpoczął nabór do XVI edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy

Więcej
Miniaturka artykułu Turystyczna baza noclegowa – badanie statystyczne

Turystyczna baza noclegowa – badanie statystyczne

Aktualności

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Więcej

Niepełnosprawni – Pełnoprawni

Aktualności

Stowarzyszenie Pactum z Dębna realizując projekt „Niepełnosprawni – Pełnoprawni” opracowało podręcznik dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podręcznik porusza kwestie dotyczące praw osób niepełnosprawnych, ich sytuacji na rynku pracy, możliwości ubiegania się o określone świadczenia.

Do pobrania elektroniczna wersja podręcznika.

Zawiadomienie

Aktualności, Ważne

Wójt Gminy Milejów zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/226/21 z dnia 29 listopada 2021r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5606) oraz Uchwałą Rady Gminy Milejów Nr XXXVII/225/21 z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 5605)  z dniem 1.01.2022r. Gmina Milejów stosownie  do  art.  6c  ust.  2  ustawy  z  dnia  13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź zm.), rezygnuje z możliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Więcej

XXXIX sesja Rady Gminy Milejów – porządek obrad

Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Milejów w dniu 28 grudnia 2021 roku – wtorek – o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie ul. Fabryczna 1.

Więcej

Wesołych Świąt!

Aktualności

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

pełnych ciepła spotkań z najbliższymi oraz

szczęśliwego Nowego Roku życzą

Przewodniczący Rady Gminy Milejów, Radni

oraz Wójt Gminy Milejów

Informacja dla osób, które w listopadzie br. złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Aktualności

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operator programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” po raz kolejny wprowadził zmiany w dokumentacji konkursowej. Według operatora złożone dotychczas oświadczenie dotyczące przyznania sprzętu komputerowego, będzie poprawnie zweryfikowane w przypadku udokumentowania go następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

Więcej