Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Grzegorz Tkaczuk pok. 7,

telefon: 81 4787612

email: g.tkaczuk@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawy

Termin jest uzależniony od czasu, w którym zostanie podjęta uchwała o przystąpieniu do zmian oraz czasu trwania procedury zmiany.

4. Opłaty

nie dotyczy

5. Niezbędne formularze

– formularz wniosku