Zgłaszanie zmian przebiegu trasy sieci lub przyłączy kanalizacyjnych

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: MILEJÓW, JASZCZÓW, ŁYSOŁAJE I ŁYSOŁAJE KOLONIA !!!
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W związku z opracowywaniem zmian do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Milejów, Jaszczów, Łysołaje i Łysołaje Kolonia w ramach projektu „Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu” proszę zainteresowanych mieszkańców o zgłaszanie zmian przebiegu trasy sieci lub przyłączy kanalizacyjnych przebiegających przez Państwa nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2019 r.

Z dokumentacją projektową można zapoznać się codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 3; tel.: 81 53 58 941.

Wójt
/-/ Tomasz Suryś

Data opublikowania: 09:55, 26 kwietnia 2019

Kategorie: Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020