Zawiadomienie o wyborze oferty

Do pobrania treść zawiadomienia o wyborze oferty dla zadania Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu.
Część I zamówienia obejmuje wykonanie zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Milejów wieś.

Data opublikowania: 10:04, 9 lipca 2018

Kategorie: Budowa kanalizacji w aglomeracji Milejów w ramach POIiŚ 2014-2020