Wydzierżawienie nieruchomości

Wydzierżawienie nieruchomości

 

1. Podstawa prawna– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)- Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Milejów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Lub. z 29 sierpnia 2011 r. Nr 128, poz. 2219)

 

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawyMałgorzata Konowałek pok. 19,tel. 81 4787636,email: m.konowalek@milejow.pl

 

3. Termin załatwienia sprawyDo 60 dni od dnia złożenia dokumentów

 

4. OpłatyNie pobiera się

 

5. Niezbędne formularze– formularz wniosku o wydzierżawienie nieruchomości– formularz wniosku o wydzierżawienie części nieruchomości

 

6. Dodatkowe informacjeNa wniosku należy podać cel dzierżawy i proponowany okres dzierżawy.Dokumenty należy składać w sekretariacie urzędu gminy.