Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości/budynku

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości/budynku

 

1. Podstawa prawna

– Art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

– Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i placów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

 

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Małgorzata Konowałek pok. 19,

tel. 81 7572005 w. 26 lub 81 5358935,

email: m.konowalek@milejow.pl

 

3. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentów

 

4. Opłaty

Nie pobiera się

 

5. Niezbędne formularze

formularz wniosku

 

6. Dodatkowe informacje

Do wniosku o ustalenie numeru porządkowego należy dołączyć:

– mapę inwentaryzacji powykonawczej budynku

– w przypadku nieruchomości niezabudowanej informację o przeznaczeniu nieruchomości na cele budowlane.

Dokumenty należy składać w sekretariacie urzędu gminy.