Sprzedaż nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż nieruchomości dotychczasowym użytkownikom wieczystym w trybie bezprzetargowym

 

1. Podstawa prawna– Art. 32 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

2. Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawyMałgorzata Konowałek pok. 19,tel. 81 4787636,email: m.konowalek@milejow.pl

3. Termin załatwienia sprawyDo 30 dni od dnia złożenia dokumentów

4. OpłatyNie pobiera się

5. Niezbędne formularze– formularz wniosku o sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym

6. Dodatkowe informacjeDokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Milejów.Załączniki do wniosku:- odpis księgi wieczystej stwierdzający aktualny stan faktyczny;- kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste.